Bases del concurs

Tens preguntes? Contacta-ns a appscultura@hackathome.com

Definició

APPS&CULTURA és un projecte desenvolupat per l’Institut de Cultura de Barcelona amb la col·laboració de dotopen, SL, que té com a objectiu facilitar la creació d’aplicacions mòbils (apps) que millorin l’accés a la cultura i el recolzament a la creació. El concurs comença a partir de la conceptualització d’una sèrie de reptes i/o necessitats: problemes concrets i oberts que a priori semblen resolubles (encara que només sigui parcialment) mitjançant una app.
El concurs està dirigit a creadors d’aplicacions, un àmbit que inclou desenvolupadors, dissenyadors i altres profesionals del món de les apps.
Es comptarà amb la participació en el procés de mentors relacionats estretament amb el món cultural, què donaran el seu primer feedback sobre el concepte de la idea presentada i oferiran recursos relacionats amb els reptes proposats pel projecte que estaran disponibles a la plataforma (articles, estadístiques, etc.).
Les bases que regeixen el concurs es resumeixen en els següents termes.

I. Participació i Registre
Poden participar desenvolupadors d’aplicacions, dissenyadors, especialistes en màrqueting, comunicadors o simplement persones amb una bona idea.
Els participants podran utilitzar els recursos posats a la seva disposió a la plataforma web creada per al projecte i rebre suport de mentors a efectes de millorar la seva proposta.
El repte APPS&CULTURA consta de dues fases: Hack-at-Home i la competició online

a) Hack-at-Home

Consisteix en una plataforma per donar suport al procés de desenvolupament d’aplicacions. Permet la creació d’equips multidisciplinaris, la col·laboració online i el suport de mentors i d’experts, així com d’altres participants en el repte.

b) Competició online

Els participants desenvoluparan les apps, les quals s’hauran de penjar a la plataforma per a la competició online. Totes les apps que compleixin els requisits del APPS&CULTURA i les seves regles, independentment de la plataforma, són elegibles.

La inscripció es formalitzarà a través de la plataforma web. Es podran inscriure aquelles apps que compleixin els requeriments d’APPS&CULTURA i que siguin plenament funcionals.
Els desenvolupadors poden presentar les seves aplicacions directament a la competició online si ho desitgen, independentment de si participen en el procés de Hack-at-Home.

 

II. Període de participació

 1. La inscripció per al APPS&CULTURA s’iniciarà el 29 d’abril de 2013
 2. La data límit per presentar les aplicacions directament a la competició online és el 12 de juliol 2013.
 3. La competició online començarà el 18 de juliol de 2013
 4. Des del 18 fins al 24 de juliol de 2013, totes les aplicacions estaran obertes per a la votació pública i l’avaluació del jurat.
 5. Les 10 apps finalistes s’anunciaran el 25 de juliol de 2013.
 6. Les aplicacions seleccionades es presentaran en un acte que tindrà lloc el 31 de juliol de 2013

 

III. Procés de participació

A partir de la inscripció els participants podran crear equips i presentar, als seus mentors, les seves idees inicials per al desenvolupament d’una app per tal que els avaluïn la viabilitat de la seva proposta. Els mentors estaran disponibles per donar suport a tot el procés i per ajudar en el desenvolupament d’aplicacions.

Per participar a la competició online, les apps hauran de ser prèviament validades com a conformes als requeriments estipulats per l’organització d’APPS&CULTURA. Totes les aplicacions que compleixin els requisits establerts, independentment de la plataforma en què es desenvolupin , són elegibles.

Regles generals per a la participació a APPS&CULTURA

 • La participació en el repte és gratuïta i oberta a qualsevol desenvolupador o empresa.
 • Tots els participants registrats tenen el dret d’utilitzar les eines de comunicació que la plataforma ofereix per tal d’interactuar amb els mentors i altres usuaris, incloent fòrums, discussions online, posts, etc.
 • És necessari l’ús d’un llenguatge apropiat en aquests canals i els organitzadors es reserven el dret de prohibir als usuaris que utilitzin qualsevol tipus de llenguatge ofensiu.
 • Cada participant té a la seva disposició un temps limitat per a les sessions privades en viu amb els mentors: Feedback inicial sobre la idea de l’app (20 minuts aprox.), solució de problemes durant el Hack at Home (30 minuts aprox, segons el nombre de participants i mentors) i feedback final sobre l’aplicació presentada (20 minuts aprox.). Aquestes sessions s’organitzaran d’acord a la disponibilitat del mentor i del participant.
 • La confidencialitat de tota la informació intercanviada durant les interaccions privades amb mentors està garantida.

 

IV. Mecànica del concurs

  1. Des del 18 de juliol fins al 24 de juliol, estaran disponibles a la plataforma les apps per a la votació pública i per a l’avaluació del jurat.
  2. Hi haurà una app seleccionada pel públic d’entre totes les participants.
  3. D’altra banda, el jurat seleccionarà nou aplicacions més d’acord amb les regles generals de presentació de les aplicacions (veure a continuació).
  4. Les nou apps selecionades pel jurat i el guanyador de la votació del públic seran les deu aplicacions finalistes que es presentaran en un acte especial en el transcurs del qual el jurat dessignarà la/les guanyador/es.

Regles generals per a la presentació de les aplicacions a la competició online:

 • El registre a la competició online és un procés gratuït i obert a qualsevol desenvolupador o empresa.
 • La competició està oberta a les aplicacions que s’executen en qualsevol plataforma.
 • Els participants poden presentar més d’una aplicació. No obstant això, només una aplicació per cada participant/equip pot ser triada com una de les finalistes.
 • Les aplicacions han de servir a una necessitat i/o repte relacionats amb la cultura, com es descriu al briefing.
 • El jurat es reserva el dret de desqualificar a qualsevol aplicació que no compleixi aquestes condicions i els criteris de participació.
 • Les aplicacions es presenten a la competició online a través de la plataforma d’AppCircus a appcircus.com. (Termes i Condicions d’AppCircus).
 • Els drets derivats de la propietat intel·lectual de l’app pertanyeran al seu creador (persona, equip o empresa).
 • Totes aquelles idees que no es finalitzin amb una app es consideraran de domini públic.
 • Per poder rebre el premi final, les apps hauran d’estar presents en una/la botiga de la plataforma per la qual es desenvolupen

 

V. Premis del certamen

Només es concedirà un premi o accèssit per autor. S’atorgaran els premis següents:

 • 1r Premi: Millor App: 6.000 €
 • 2n Premi: Concepte d’app més innovador: 2.000 €
 • 3r Premi: App més votada pel públic 500 €

Els imports dels premis restaran subjectes a les retencions legals vigents en el moment del seu pagament.

L’import del premi s’abonarà a l’autor de l’APP mitjançant transferència bancària, per la
qual cosa els guanyadors hauran de presentar la següent documentació abans del dia 30
de setembre de 2013:

 • Fotocòpia del DNI
 • Full de domiciliació bancària (el full el proporcionarà l’Institut de Cultura de Barcelona, havent-lo de conformar la caixa o banc de l’interessat).

 

VI. Jurat del concurs

El jurat del concurs es donarà a conèixer abans del 18 de juliol a través de la plataforma web APPS&CULTURA.

 

VII. Veredicte i lliurament del premi
El Jurat avaluarà totes les apps presentades segons els següents criteris de valoració:

 • Grau de solució a la necessitat de l’usuari
 • Creativitat i originalitat de la idea de l’app
 • ‘User experience’ i facilitat d’ús de l’app
 • Viabilitat tècnica i operativa.
 • Viabilitat econòmica i financera
 • Votació pública

La llista de les 10 apps finalistes es comunicarà el dia 25 de juliol. Les 10 seleccionades es presentaran en un acte especial que tindrà lloc el 31 de juliol de 2013 en el qual es lliuraran els premis a la/les guanyadora/es.

 

VIII. Protecció de dades

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals aportades pels participants s’incorporaran en un fitxer automatitzat del qual és titular l’ Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’única finalitat de gestionar el concurs APPS&CULTURA. Les dades incorporades en cap moment seran cedides a cap altre entitat, sense consentiment previ del titular. Tothom que participi al concurs consent expressament en el tractament de les seves dades per la finalitat indicada. Els participants podran en qualsevol moment exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent sobre protecció de dades, adreçant-se per escrit al Registre General de l’Institut de Cultura de Barcelona indicant clarament en l’assumpte Tutela de Drets. La participació en el concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Qualsevol imprevist serà resolt per l’entitat organitzadora.

Una iniciativa de l'ICUB:

Barcelona Cultura

Amb la col·laboració de:

appcircus

Nokia Logim paypal infojobs

incub avanade Amazon

Amb el suport de:

Ministerio de Economia y Competitividad